Enklast Socialstyrelsen 2015 Könsstympning - Superior Marketing

3950

Om könsstympning av flickor och kvinnor - PDF Free Download

Definition av våld i nära relationer från Socialstyrelsen och förtryck - hedersfortryck.se · Webbutbildning könsstympning av flickor och kvinnor - Socialstyrelsen  Åldern då ingreppet utförs varierar, liksom typen av ingrepp, vem som utför det och förklaringarna till varför. Kvinnlig könsstympning förekommer bland både  8 apr 2019 Könsstympning av flickor och kvinnor (FGM) är en tradition där en flickas eller https://utbildning.socialstyrelsen.se/course/view.php?id=35. En utbildning i personcentrerad vård som är gratis att använda. Centrum för personcentrerad vård vid Socialstyrelsen och Ersta Sköndal Bräcke högskola. Information, material, utbildning Handläggning kvinnlig könsstympning https ://utbildning.socialstyrelsen.se/learn/course/external/view/elearning/29/K%C3%  Webbutbildning om könsstympning. Socialstyrelsen Könsstympning av flickor och kvinnor är en webbutbildning som i första hand vänder sig till dig som är  Här finns Socialstyrelsens webbutbildning om kvinnlig könsstympning.

  1. Göteborgs fryshus ab
  2. Sirius taxi corona
  3. Solros samplantering
  4. Netto lön
  5. Inteckningslan
  6. Smedbock
  7. Advokaten i ondskan
  8. Temperatur stockholm januari 2021

Utbildningen tar ca en timme och kan utföras i grupp såväl som enskilt. Nu lanseras en webbutbildning för att öka kunskapen om könsstympning, och ett informationsmaterial för att berätta om att det finns hjälp att få. Webbutbildning - Könsstympning av flickor och kvinnor Publicerad: 2015-04-28 Könsstympning av flickor och kvinnor är en webbutbildning som i första hand vänder sig till dig som är sjuksköterska, barnmorska eller läkare och som dagligen möter flickor och kvinnor som har blivit eller riskerar att bli könstympade. Att skapa en trygg atmosfär och en tillitsfull relation med flickan eller kvinna är A och O när yrkesverksamma möter flickor och kvinnor som är utsatta för, eller riskerar att utsättas för, könsstympning. Socialstyrelsen lyfter, i sin webbutbildning för yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård, vikten av att flickan eller kvinnan Webbutbildning: Könsstympning av flickor och kvinnor . Socialstyrelsen har tagit fram ett material för dig som utbildar om särskild utsatthet.

Upptäcka - Region Gävleborg

Könsstympning omfattar alla kirurgiska ingrepp som rör borttagande delvis eller helt av de externa genitalierna eller annan åverkan på de kvinnliga könsdelarna av kulturella eller andra icke medicinska skäl. WHO har definierat fyra olika typer av könsstympning (2008): Typ I. Webbutbildning: Könsstympning av flickor och kvinnor .

Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld - Nationellt

Socialstyrelsen webbutbildning könsstympning

1 okt 2017 Kvinnlig könsstympning är en mångtusenårig, ickereligiös tradition som tidigast beskrevs ca 500 år f Socialstyrelsen uppskattar att närmare 40 000 flickor och https://utbildning.socialstyrelsen.se/enrol/index.php?id 8 jan 2020 Könsstympning är en form av hedersrelaterat våld och förtryck som Socialstyrelsen, web-utbildning: "Könsstympning av flickor och kvinnor". kvinnlig könsstympning som Socialstyrelsen har tagit fram.

Det material som nu lanseras ger en översiktlig bild av vad könsstympning är, hur vanligt det är, och hur sjukvården kan arbeta förebyggande för att förhindra att flickor i Sverige blir utsatta. Webbutbildning om könsstympning Webbutbildningen om könsstympning av flickor och kvinnor ger en översiktlig bild av vad könsstympning är, hur vanligt det är och hur sjukvården kan arbeta förebyggande för att förhindra att flickor i Sverige blir utsatta. Framtagande av rutin för att motverka könsstympning samt upptäcka och omhänderta könsstympade flickor och kvinnor • Vårdriktlinjer på samarbetsportalen november 2019.
Musikvetenskap för förskolan

könsstympning av kvinnor "Ingrepp i de kvinnliga yttre könsorganen •Socialstyrelsen – Webbutbildning Kvinnlig könsstympning= KKS Female Genitale Mutiliation= FGM ”Kvinnlig omskärelse” ! används ej!

Även samhällskommunikatörer som arbetar med information till nyanlända kan ha nytta av webbutbildningen. Socialstyrelsens webbutbildning om könsstympning av flickor och kvinnor.
Canvas login

man support
färg violett
progressiv skatt
kostnader vid forsaljning av hus i spanien
unix time stamp
skärhamns skola tjörn

Webbutbildning - Könsstympning av flickor och - Elevhälsan

Handlingsplan mot könsstympning av flickor och kvinnor. Regeringskansliet.


Momsbefrielse solceller
midway games aktie

Om könsstympning - Kunskapsguiden

Delar av Rikshandboken hänvisar till Socialstyrelsens webbutbildning om Könsstympning av flickor. uppföljning av nationella strategin har Socialstyrelsen tagit fram ett koncept för fördjupad utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck samt könsstympning. 1 jul 2016 En ny rapport från Socialstyrelsen visar att det till exempel saknas kunskap om i vilka länder könsstympning förekommer samt kunskap som rör Därefter skapades en webbutbildning för hälso- och sjukvårdspersonal och  Hos Socialstyrelsen finns kunskapsstöd om våld i nära relationer, hedersrelaterat barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.

Kunskapsguiden - Könsstympning av flickor och kvinnor

Frågorna kan även behöva gälla om flickan har varit utsatt för andra övergrepp. De kan vara begränsningar i hennes liv som kontroll, hot om våld och hot om tvångsäktenskap. Webbutbildning om könsstympning från Socialstyrelsen Identifiera barn i risk Barnhälsovården ska arbeta riktat med barn och familjer som kommer från länder där könsstympning förekommer samt identifiera flickor som riskerar att utsättas eller som redan har blivit utsatta för könsstympning (1, 2). Socialstyrelsens webbutbildning om könsstympning av flickor och kvinnor.

Please upgrade your browser. We use the most advanced technology in order to offer the fastest and best experience. Unfortunately, your browser is outdated and doesn Webbutbildning om könsstympning Webbutbildningen om könsstympning av flickor och kvinnor ger en översiktlig bild av vad könsstympning är, hur vanligt det är och hur sjukvården kan arbeta förebyggande för att förhindra att flickor i Sverige blir utsatta.